O nás

Firma Ivan Matějček s.r.o. představuje spojení odbornosti a realizační schopnosti a to od analýzy požadavků zákazníka, technickou a projekční podporu až po dokončení prací a poskytnutí záruky za prodané dílo. Úspěšně spolupracuje s významnými domácími i zahraničními firmami.

 


Nástřiky protipožárních omítkovin

Nástřiky protipožárních omítkovin se používají ke zvýšení požární odolnosti ocelových, betonových nebo železobetonových nosných konstrukcí a stropů s trapézovými plechy. Jejich výhodou je především rychlá aplikace a vysoká životnost. Protipožární omítkoviny zachovávají stabilitu a nosnost konstrukčních stavebních prvků až do doby uhašení požáru nebo evakuace objektu. Díky tomu značně snížíte škody na majetku a zároveň zvýšíte bezpečnost osob uvnitř budovy. Pro nástřiky uvnitř budov používáme protipožární omítkoviny Promaspray P300, Promaspray P250, Perlifoc a Polyplast G. K vnějšímu nástřiku budov jsou vhodné protipožární omítkoviny Terfix P a Pyrok.

Více

Technické izolace

Technické izolace významně snižují energetickou náročnost stavebních objektů i technických zařízení budov. Technické izolace tak přispívají k ochraně osob před kontaktem se zařízením, k ochraně proti kondenzaci uvnitř i vně potrubí, k regulaci teploty látek vedených v rozvodech jako ochrana podmínek průmyslových procesů a mohou posloužit také jako protimrazová ochrana potrubí i zásobníků teplonosných látek, paliv, apod. Technické izolace se také používají k ochraně osob, zařízení a majetku v případě požáru nebo ke snižování hladiny hluku. K provedení technickým izolací používáme ozkoušené materiály jako je například Orsil nebo  Rockwool.

Více

Kde nás najdete?