Akustické izolace

Hluk je zvuk který působí rušivě a negativně ovlivňuje okolí. Hlasitost zvuku se vzjadřuje v decibelech ( dB ). Snížení hladiny hluku můžeme docílit použitím akusticky izolačního materiálu ( nebo také tepelně izolačního materiálu )_izolace Orsil a Rockwool jsou díky své vláknité struktuře často využívány pro tlumení hluku a to nejen v průmyslu.

Nádrže i potrubí, kterými protékají plyny, páry nebo kapaliny, představují často významný zdroj hluku. Příčinou mohou být vysoké rychlosti proudění přepravované teplosměnné látky nebo vložené odpory ( síta, mříže ), které způsobují turbulence a tím pak vznik hluku. Potrubími také mohou procházet zvuky z armatur nebo čerpadel.

Potřebnou tepelnou izolaci je pak nutné spojit se zlepšením akustických parametrů. Používají se izolační výrobky s velkým rozsahem hodnot odporu proti proudění vzduchu a s rovnoměrně velkou pórovitostí ( 93 – 99% ) jako zvukově absorpční materiály. Ve vhodných frekvenčních oblastech mohou pohlcovat až 95% zvukové energie ( α = 0,95_činitel zvukové pohltivosti pro kolmý dopad vln dle ČSN ISO 10354 – 1 ). Podle známého hlukového spektra pak lze navrhnout skladbu protihlukových opetření, kde náš materiál je jen jeho součástí. Výsledný útlum je pak ale závislý na celé navržené skladbě ( podkonstrukce, plech, závěsz, uložení )

V případě jakýchkoliv dotazů jsme Vám plně k dispozici:

Kontaktní formulář