Protipožární izolace

Chráněné potrubí:

Požárně odolné potrubí:

Zařízení pro odvod tepla a kouře (ZOTK ):

Samočinné odvětrávací zařízení ( SOZ ):

Odvod tepla a kouře ( OTK ):

Požární vzduchotechnické potrubí má limitované průřezové rozměry_ 1250*1000mm ( pravoúhlé potrubí) případně 1000mm ( kruhové potrubí ) díky principu přímé aplikace . Od května 2012 platí norma ČSN EN 15882-1 pro rozšířené aplikace výsledků zkoušek PO požárně odolného VZT potrubí. Zkušebna může komplexním zhodnicením a provedením doplňujících zkoušek vystavit výrobcí protokol o rozšířené aplikaci_maximální rozměry u pravoúhlého potrubí 2500*1250mm nebo u kruhového potrubí 2500mm.

Izolační systém pro zvýšení požární odolnosti VZT potrubí s využitím izolačních materiálů Orstech. Jednovrstvým kladením je možné docílit požární odolnost EI 15, 30, 45, 60 pro svislou i vodorovnou orientaci u čtyřhranných o kruhových potrubí.

Izolační systém Orstech pro požárně odolná vzt potrubí, PO EI 15 S, EI 30 S, EI 45 S_Izolace čtyřhranného vzduchovodu je provedena deskami Orstech 65 H tloušťkY 40 mm. Pro kruhová potrubí se používají lamelové rohože Orstech LSP PYRO tloušťky 50 mm. Oba typy materiálu jsou z kamenné vlny a mají objemovou hmotnost 65 kg/m3 a jednostranný polep hliníkovou folií s výztužnou mřížkou ze skelné tkaniny. izolace je k porubí kotvena přivařovacímí trny o min. pr. 2,7 mm opatřenými kov. kloboučkem o min. pr. 30 mm. Délka trnů odpovídá tl. izolace. orientační počet trnů pro čtzřhranné potrubí je 12 kusů/m2 pro kruhové potrubí 11 kusů/m2. Vzdálenou trmů od hran potrubí , od příru, od okrajů lamelových rohoží by měla být okolo 50 mm.

Izolační systém Orstech pro požárně odolná vzt potrubí, PO EI 60 S_Izolace čtyřhranného vzduchovodu je provedena deskami Orstech 65 H – pro svislou orientaci je použita tloušťka 40 mm, pro vodorovnou orientaci pak tloušťka 60 mm. Pro kruhová potrubí se používají lamelové rohože Orstech LSP PYRO tloušťky 50 mm. Oba typy materiálu jsou z kamenné vlny a mají objemovou hmotnost 65 kg/m3 a jednostranný polep hliníkovou folií s výztužnou mřížkou ze skelné tkaniny. izolace je k porubí kotvena přivařovacímí trny o min. pr. 2,7 mm opatřenými kov. kloboučkem o min. pr. 30 mm. Délka trnů odpovídá tl. izolace. orientační počet trnů pro čtzřhranné potrubí je 12 kusů/m2 pro kruhové potrubí 11 kusů/m2. Vzdálenou trmů od hran potrubí , od příru, od okrajů lamelových rohoží by měla být okolo 50 mm.

Systém PYROROCK EI 30 S a EI 45 S_protipožární izolace pro kruhové vzt potrubí je provedena izolačními lamelovými rohožemi ROCKWOOL Larock 65 ALS v tloušťce 40mm_izolace je vyztužena hliníkovou folií s výztužnou mřížkou ze skelné tkaniny. Izolace je k porubí kotvena přivařovacímí trny o min. pr. 2,7 mm opatřenými kov. kloboučkem_orientační počet trnů 11 kusů/m2.

Systém PYROROCK EI 30, EI 45 a EI 60_protipožární izolace pravoúhlého vzt potrubí je provedena izolačními deskami ROCKWOOL Techrock 80 ALS v tloušťce 40mm ( 60mm ) pro PO EI 30 a 45 ( resp. EI 60 )_izolace je vyztužena hliníkovou folií s výztužnou mřížkou ze skelné tkaniny. Izolace je k porubí kotvena přivařovacímí trny o min. pr. 2,7 mm opatřenými kov. kloboučkem_orientační počet trnů 11 kusů/m2.

Požární klasifikace_Systémy PYROROCK EI 30, 45 ( pro vodorovná a svislá potrubí ) EI 60 ( jen pro svislé potrubí ).

Systém PYROROCK EI 60 S_protipožární izolace pro kruhové vzt potrubí je provedena izolačními rohožemi na drátěném pletivu Rockwool WM 80 tloušťky 60mm_ Izolace je k porubí kotvena přivařovacímí trny opatřenými kov. kloboučkem_orientační počet trnů 11 kusů/m2.

Provádíme izolační systém pro potrubí pro odvod tepla a kouře z více požárních úseků s využitím izolačních materiálů ULTIMATE Protect. Jednovrstvým kladením izolace je možné docílit PO EI 30 (ve – ho) S1500multi u čtyřhranného potrubí ve svislé i vodorovné orientaci testovaného potrubí dle ČSN EN 1366-8. Izolace čtzřhranného vzduchovodu je provedena deskami U Protect Slab 4.0 Alu1 v tl. 80mm_desky jsou s hliníkovým polepem a ke čtyřhrannému potrubí se kotví přivařovacími trny s kloboučky_spojení desek mezi sebou v rozích se provádí vruty o délce rovné dvojnásobku tloušťky izolace. Objemová hmotnost izolace je 66 kg/m3_orientační množství trnů pro vodorovné/svislé potrubí je 18 / 25 ks/m2

Systém požární izolace ocelového pravoúhého potrubí k odvodu kouře a tepla pro PO EI 30 S, EI 60 S, EI 90 S multi /single a EI 120 S. Izolace potrubí je provedena deskami ROCKWOOL Conlit Ductrock 60, 90 a 120 vždy o tloušťce 60mm v jedné vrstvě. Izolační desky se liší pouze množstvím drceného kameniva uvnitř své základní vláknité struktury a podle toho jsou také označeny. Všechny spoje desek musí být opatřeny nánosem lepidla Conlit Fix. Příruby a nosné lišty porubí se překrýávají stejnou tlošťkou izolace jako celé potrubí. zolace je kotvena ponocí navařovacích trnů s kloboučky ( tzv. svorníky )_ 11 ks/m2 potrubí.

V případě jakýchkoliv dotazů jsme Vám plně k dispozici:

Kontaktní formulář