Tepelné izolace

Nejdůležitější funkcí izolačních materiálů při použití v průmyslu je snižování tepelných ztrát technologických zařízení a rozvodů tepla. Velká většina těchto zařízení má vysokou povrchovou teplotu. Pro jejich tepelnou ochranu je tedy nutné navrhnou a použít takové materiály, které vyhovují daným provozním podmínkám.

Přenos tepla se uskutečňuje:

Součinitel přestupu tepla α (( W/(m2 * K)) má vliv na na proudění a sálání_čím je vyšší α tím dochází k většímu přestupu tepla z teplého povrchu a snižuje se tepelný odpor mezní vrstvy, která přestupu tepla brání.

Součinitel prostupu tepla U_pro plochy (( W/(m2 * K))_pro potrubí (( W/(m * K)) je převrácená hodnota tepelného odporu RT

Kromě volby izolačního materiálu vhodného pro danou aplikaci je důležité správně navrhnout tloušťku izolace . Nejekonomištější resp. nejhospodárnější tloušťka izolace je taková kdy je součet nákladů na tepelné ztráty a ceny izolace za dané časové období nejnižší.

V případě jakýchkoliv dotazů jsme Vám plně k dispozici:

Kontaktní formulář