Nástřiky protipožárních omítkovin

Zvýšení požární odolnosti ocelových, betonových, železobetonových nosných konstrukcí a stropů s trapézovými plechy.

Hlavní výhody použití protipožárních omítkovin:

Hlavní nevýhody použití protipožárních omítkovin:

Hodnoty požární odolnosti stavebních konstrukcí opatřených protipožárním nástřikem až 240 min. dle ČSN EN 13 501-2

Používáme protipožární omítkoviny ( pro vnitřní prostředí ) :

Používáme protipožární omítkoviny ( pro vnější prostředí ) :

Reference:

Auto Kolokočka

Datum: 27.3.2013

Manželé Chrobokovi, Praha 6, Šárecké údolí

Datum: rok 2013

ČS Klatovy

Datum: 10.12.2012

RESERVED, Václavské nám. Praha 1

Datum: 19.3.2012

Teplárna Třeboradice

Datum: rok 2010

Grand Majestic Plaza, Truhlářská 16

Datum: rok 2008

Emě – Horní Počáply

Datum: rok 2008

Rekonstrukce objektu – Pařížská 9

Datum: rok 2007

 V případě jakýchkoliv dotazů jsme Vám plně k dispozici:

Kontaktní formulář