Protipožární nátěry ocelových konstrukcí

Zvýšení požární odolnosti ocelových nosných konstrukcí ( nosníků, sloupů a prutů příhradoviny ) nátěr vytváří při požáru ochrannou tepelně izolační vrstvu kterou chrání.

Hodnoty požární odolnosti ocelových konstrukcí opatřených protipožárním nátěrem R15 až R60 dle ČSN EN 13 501-2

Hlavní výhody použití protipožárních nátěrů :

Používáme protipožární nátěry ( pro vnitřní i vnější prostředí ) :

Reference:

Florentinum

Datum: rok 2013-2014

Baxter BioScience_rozšíření výroby

Datum: 19.11.2011

V případě jakýchkoliv dotazů jsme Vám plně k dispozici:

Kontaktní formulář