Protipožární obklady, požárně dělící konstrukce, stropy a podhledy, kabelové kanály

Protipožární obklady můžeme bez zvláštních zkoušek zařadit mezi nehořlavé materiály, avšak při vyšším teplotním namáhání ( při požáru ) velice brzo ztrácí svoji únosnost a dochází k porušení stabilitě stavební konstrukce.

Proto je třeba ocelové konstrukce chránit tak aby nedošlo při požáru ke zřícení staveb a k ohrožení života po nezbytnou dobu stanovenou normou.

K ochraně stavebních konstrukcí byly požíváme odzkoušené nehořlavé desky:

Na základě akreditovaných zkoušek byly stanoveny dimenyační tabulky podle kterých pak stanovíme vhodnou tloušťku obkladu požadání požadované požární odolnosti a typu konstrukce.

Reference:

Jinočany

Datum: rok 2013

Fontána Teplice_světlík

Datum: rok 2013

Fontána Teplice – sportissimo

Datum: rok 2013

Fontána Teplice – podhledy

Datum: rok 2013

Rekonstrukce hotelu Platnéřská 19, Praha 1 – podhledy

Datum: rok 2013

Administrativní budova Evropská 11 – výdech kanálu, Praha 6

Datum: rok 2013

Bytové domy – Dvůr nad Rokytkou

Datum: rok 2009

 V případě jakýchkoliv dotazů jsme Vám plně k dispozici:

Kontaktní formulář