Manželé Chrobokovi

Manželé Chrobokovi, Praha 6, Šárecké údolí

Datum: rok 2013