Technické izolace

Technické izolace významně snižují energetickou náročnost stavebních objektů i technických zařízení budov. Technické izolace tak přispívají k ochraně osob před kontaktem se zařízením, k ochraně proti kondenzaci uvnitř i vně potrubí, k regulaci teploty látek vedených v rozvodech jako ochrana podmínek průmyslových procesů a mohou posloužit také jako protimrazová ochrana potrubí i zásobníků teplonosných látek, paliv, apod. Technické izolace se také používají k ochraně osob, zařízení a majetku v případě požáru nebo ke snižování hladiny hluku. K provedení technickým izolací používáme ozkoušené materiály jako je například Orsil nebo  Rockwool.